Χριστουγεννιάτικο Δέντρο Δήμου Γαλατσίου

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο Δήμου Γαλατσίου

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο Δήμου Γαλατσίου

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του δήμου Γαλατσίου με χορηγία της MSPS διαφημιστική.