Αναπαλαίωση Μεσαιωνικού σπιτιού στην Νότια Χίο

Η ομάδα μας ανέλαβε την αναπαλαίωση μεσαιωνικού σπιτιού στην Καλαμωτή της Χίου. Το αρχικό σπίτι κατασκευάστηκε στα μέσα του 16ου αιώνα και προεκτάθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Είχε εγκαταλειφθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα και χρησιμοποιείτο ως αχυρώνας. Η θέση του είναι σε προστατευμένη από την Αρχαιολογία περιοχή και γι’ αυτό το λόγο έπρεπε να εγκριθεί πρώτα από αυτήν οποιαδήποτε εργασία στο εξωτερικό και στο εσωτερικό του σπιτιού. Οι εργασίες που έγιναν ήταν πολλές μέχρι να φτάσει στην τελική του μορφή, την οποία και σας παρουσιάζουμε.